مقیاس باورها و نگرش های ناکارآمد درباره خواب (DBAS)
پرسشنامه / ژانویه 31, 2017

تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: ارزیابی باورها و نگرش های ناکارآمد درباره خواب زیر مقیاس ها: انتظارات و عادات خواب – کنترل و پیامدهای خواب معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه نوع سیرکادین فولکارد (CTI)
پرسشنامه / سپتامبر 14, 2015

تعداد گویه ها: ۳۰ هدف: شناسایی افرادی که به آسانی با نوبت کاری تطابق می یابند زیر مقیاس ها: سستی و ضعف / نیرومندی و قوت – انعطاف پذیری / انعطاف ناپذیری (عادات خواب) نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه خواب
پرسشنامه / سپتامبر 7, 2015

تعداد گویه ها: ۱۱ هدف: تشخیص عادات خواب مطابق با نوبت کاری و سنجش میزان وابستگی آشفتگی خواب به نوبت کاری نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.