مقیاس چهارعاملی عدالت سازمان
پرسشنامه / سپتامبر 17, 2015

تعداد گویه ها: ۲۰ هدف: سنجش میزان عدالت سازمانی و مولفه های آن زیر مقیاس ها: عدالت اطلاعاتی – عدالت توزیعی – عدالت رویه ای – عدالت بین فردی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر ادراک مردم از عدالت و ارتباط آن با نابرابری

عنوان پایان نامه: بررسی عوامل موثر بر ادراک مردم از عدالت و ارتباط آن با نابرابری سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد تعداد صفحات: ۱۸۷   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پایان نامه بررسی تأثیر عدالت اجتماعی در اثربخشی سازمانهای خدماتی بمنظور جلب رضایت مشتری

عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر عدالت اجتماعی در اثربخشی سازمانهای خدماتی بمنظور جلب رضایت مشتری سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد تعداد صفحات: ۲۰۷   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.