پرسشنامه شناخت نشانه های ابراز عشق
پرسشنامه / ژانویه 29, 2016

تعداد گویه ها: ۷ هدف: سنجش توانایی فرد در شناخت نشانه های ابراز عشق معرفی آزمون: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه توانایی عاشق شدن
پرسشنامه / ژانویه 14, 2016

تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: سنجش میزان توانایی عاشق شدن در افراد معرفی آزمون: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه آگاهی فرد درباره تجارب زنان و مردان در عشق
پرسشنامه / ژانویه 14, 2016

تعداد گویه ها: ۷ هدف: سنجش میزان آگاهی فرد درباره ی تجربه های متفاوت زن ها و مردها در مورد عشق معرفی آزمون: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

مقیاس رابطه رمانتیک برشید و همکاران
پرسشنامه / ژانویه 14, 2016

تعداد گویه ها: ۳۱ هدف: سنجش ۲ مولفه اساسی عشق رمانتیک (وابستگی و ناایمنی) زیر مقیاس ها: وابستگی رمانتیک – ناایمنی رمانتیک سازندگان پرسشنامه: برشید، آتریج و اسپرچر معرفی آزمون: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد هنجاریابی: دارد تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

مقیاس نگرشهای مربوط به عشق (LAS) – نسخه ۱۸ آیتمی
پرسشنامه / سپتامبر 18, 2015

تعداد گویه ها: ۱۸ هدف: ارزیابی نگرش های مربوط به عشق و وفاداری زیر مقیاس ها: اروس – لودوس – استورگ – پراگما – مانیا – آگاپه نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۶ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

مقیاس نگرش های مربوط به عشق (LAS)
پرسشنامه / سپتامبر 18, 2015

تعداد گویه ها: ۲۴ هدف: ارزیابی نگرش های مربوط به عشق و وفاداری زیر مقیاس ها: اروس – لودوس – استورگ – پراگما – مانیا – آگاپه نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

مقیاس عشق مثلثی اشترنبرگ (STLS)
پرسشنامه / سپتامبر 17, 2015

تعداد گویه ها: ۴۵ هدف: سنجش میزان عشق و دوستی براساس صمیمیت، هوس و تعهد زیر مقیاس ها: صمیمیت – هوس – تعهد نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

مقیاس عشق
پرسشنامه / سپتامبر 17, 2015

تعداد گویه ها: ۱۴ هدف: ارزیابی عشق (عاشق بودن یا نبودن) نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه ضربه عشق راس (LTI)
پرسشنامه / سپتامبر 11, 2015

تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: سنجش شدت ضربه عشق (میزان آشفتگی جسمی، هیجانی، شناختی و رفتاری) سازندگان پرسشنامه: راس معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۹ تعداد صفحات: ۱۰ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.