مقیاس خشم چندبعدی سیگل
پرسشنامه / دسامبر 28, 2015

تعداد گویه ها: ۳۰ هدف: سنجش میزان خشم و عصبانیت در افراد زیر مقیاس ها: خشم انگیختگی – دامنه ی موقعیت های خشم انگیز – نگرش خصمانه – خشم بیرونی – خشم درونی سازندگان پرسشنامه: سیگل معرفی آزمون: دارد نمره گذاری: دارد هنجاریابی: دارد تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه کنترل خشم
پرسشنامه / سپتامبر 12, 2015

تعداد گویه ها: ۲۵ هدف: ارزیابی کنترل خشم در موقعیت های تنش زا زیر مقیاس ها: احساس خشم – خشم در روابط شخصی – خشم در موقعیت های اجتماعی نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۹ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پایان نامه خشونت و عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر آن نزد جوانان

پدیده خشونت در جوانان طی چند دهه اخیر به عنوان یکی از معضلات خانواده ها و جوامع محسوب می شده و باید گفت که علت بروز رفتارهای خشونت آمیز در جوانان منحصر به فرد نیست بلکه همیشه چندین علت دست به دست هم داده و باعث بروز خشونت در جوانان می شود. در این میان بسیاری از جامعه شناسان، خانواده را به عنوان مهمترین و اصلی ترین عامل در جلوگیری یا بروز خشونت جوانان به حساب می آورند. در همین راستا، این مطالعه جهت بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی خانواده در خشونت جوانان تدوین شده است. جامعه آماری این مطالعه شامل پسران ۱۵تا۱۹ سال شهری می باشد که تعداد آنها بر اساس سرشماری ۱۳۸۵ حدود ۳۷۷۰۰ نفر است و در این تحقیق ۱۰۰ نفر به عنوان گروه اصلی (کسانی که دارای خشونت بودند) و ۱۰۰ نفر به عنوان گروه گواه (کسانی که خشونت نداشتند) انتخاب کردیم. مهمترین نتایج این تحقیق عبارتند از اینکه عوامل اجتماعی- اقتصادی خانواده ، سختگیری های بیش از حد بر رفتار پسران همگی رابطه معناداری را با خشونت داشته و تنها متغیر فوت والدین رابطه ای با خشونت جوانان نداشته است. فهرست مطالب: فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت تحقیق اهداف تحقیق…

پرسشنامه خشم نواکو (AI)
پرسشنامه / سپتامبر 1, 2015

تعداد گویه ها: ۳۰ هدف: سنجش خشم، تهاجم و کینه توزی در بین افراد مختلف نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.