پرسشنامه رهبری عقیده و جستجوی اطلاعات رینولز و داردن
پرسشنامه / سپتامبر 9, 2015

تعداد گویه ها: ۸ هدف: ارزیابی رهبری عقیده و جستجوی اطلاعات زیر مقیاس ها: رهبری عقیده – جستجوی اطلاعات نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۷۱ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه رهبری عقیده چایلدرز
پرسشنامه / سپتامبر 9, 2015

تعداد گویه ها: ۷ هدف: سنجش رهبری عقیده نسبت به محصول نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۶ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.