مستند اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان را به درس برنامه ریزی و سایر دروس اختیاری علاقه مند کنم؟
مستندات اقدام پژوهی / سپتامبر 18, 2015

درس برنامه ریزی تحصیلی و شغلی یکی از دروس انتخابی سال اول متوسطه است که تمامی دانش آموزان سال اول نظری آن را انتخاب و در طول سال می گذرانند. هدف از این درس فراهم ساختن زمینه های آشنایی دانش آموزان با مسائل مربوط به برنامه ریزی در زندگی تحصیلی و شغلی و بررسی هر چه بهتر این مسائل است. درس برنامه ریزی که متأسفانه دانش آموزان نسبت به آن بی علاقه گی نشان می دهند از جمله درسهای اصلی و اساسی موثر بر سرنوشت آنی و آتی دانش آموزان است. چون براساس مقتضیات سنی استعدادهای خاص دانش آموزان بروز پیدا می کنند. علایق و رغبت های آنان آشکار می شود – ویژگیهای شخصیتی آنان بیشتر نمایان می شود و لازم است که توسط مشاوران نظام جدید و دست اندرکاران امور تربیتی و آموزش و پرورش این استعدادها شناسایی و شکوفایی شوند. بی توجهی به این درس آثار زیان باری برای ینده کشور و همچنین بر خود شخص به جا خواهد گذاشت. چرا که استعدادها و علایق بموقع کشف و شناسایی و شکوفا نگردیده ویژگیهای شخصیتی دانش آموزان نمایان نمی شود، و اکثر دانش آموزان در انتخاب رشته و مشاغل که دو عامل و مهمترین انتخابهای هر فرد خواهد بود…