مستند اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان پایه دوم ابتدایی (پسر) دبستان را به درس ریاضی علاقه مند سازم؟
مستندات اقدام پژوهی / سپتامبر 21, 2015

تا چیزی را خوب نبینیم نمی توانیم به خاطر آوریم، پس باید در ابتدا خوب دیدن را آموزش دهیم. برای خوب دیدن و خوب شنیدن، حضور ذهنی کامل و کنجکاوی لازم است. تمرکز حواس، ذاتی یا ارثی نیست بلکه اکتسابی بوده و هر فردی می تواند دارای تمرکز و دقت باشد، فقط باید راه و روش آن را یاد بگیرد، به کار ببرد و این مهم اتفاق نمی افتد مگر آن که راه کارهای لازم جهت پرورش دقت و تمرکز پیش روی فرد قرار گیرد. مفاهیم ریاضی یکی از اثربخش ترین و کارآمدترین مواد درسی می باشد. نقش بنیادی علم ریاضی در پیشبرد سایر علوم و فنون مورد پذیرش همگان است. نقش و جایگاه درس ریاضی از اهمیت بسزایی برخوردار است. اهداف آموزش ریاضی که در دوره ی ابتدایی مهم هستند عبارتند از: هدف پرورشی، هدف آموزشی، هدف فرهنگی و هدف عاطفی. با استفاده از روش های گوناگون می توان عوامل افزایش شادی و نشاط درس ریاضی در دانش آموزان را افزایش داد. با ارائه روش های مختلف در تدریس درس ریاضی، برگزاری آزمون های مدادکاغذی و انجام فعالیت های عملکردی می توان مشکل بی علاقگی در آموزش ریاضی را تا حد بسیار زیاد برطرف نمود و در جهت رفع…