مستند اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل پرخاشگری دانش آموزم را حل کنم؟
مستندات اقدام پژوهی / سپتامبر 21, 2015

مشکلی که در آغاز سال تحصیلی جدید با آن روبرو شدم مسأله پرخاشگری یکی از دانش آموزانم بود که علاوه بر تأثیرات بسیار مخربی که بر روی خودش داشت دانش آموزان دیگر را مورد آزار و اذیت قرار می داد و به گونه ای که حتی باعث شکایات اولیای دانش آموزان شد و هر روز با مسأله جدیدی مواجه بودیم. براین اساس با بررسی دقیق رفتار دانش آموز و شناسایی علت دقیق رفتار او با استفاده از همکاری مسئولین مدرسه و ارائه راهکارهای پیشنهادی توانستم رفتار او را تعدیل کرده و رابطه او را با همکلاسی ها و حتی سرپرستانش بهبود بخشم. فهرست مطالب چکیده مقدمه توصیف وضعیت موجود و بیان مسأله روش مشاهده ای مصاحبه الف) مصاحبه با همکلاسی های دانش آموز ب) مصاحبه با والدین دانش آموز ج) مصاحبه با دانش آموز پیشینه تحقیق الف) پیشینه نظری تعریف پرخاشگری علائم و نشانه ها درمان نظریه ذاتی بودن پرخاشگری طرفداران منشاء اجتماعی پرخاشگری فرضیه ناکامی – پرخاشگرانه عوامل خانوادگی پرخاشگری عوامل محیطی (اجتماعی – فرهنگی) تکنیک هایی لازم برای کنترل پرخاشگری در محیط خانواده ب) پیشینه عملی تجزیه و تحلیل اطلاعات کمبود محبت ناشی از محرومیت طرد کردن دانش آموز توسط همکلاسیها بی توجهی والدین به دانش آموز انتخاب…