پرسشنامه خودکارآمدی در عملکرد بالینی دانشجویان پرستاری
پرسشنامه / سپتامبر 8, 2015

تعداد گویه ها: ۳۷ هدف: سنجش خودکارآمدی در عملکرد بالینی برای دانشجویان پرستاری زیر مقیاس ها: بررسی بیمار – تشخیص های پرستاری و برنامه ریزی – اجرای برنامه مراقبتی – ارزشیابی برنامه مراقبتی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد سال انتشار: ۱۳۸۸ تعداد صفحات: ۹ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.