پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت
پرسشنامه / سپتامبر 11, 2015

تعداد گویه ها: ۴۲ هدف: ارزیابی عملکرد سازمانی و ابعاد آن زیر مقیاس ها: توانایی – وضوح – کمک – مشوق – ارزیابی – اعتبار – محیط نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه عملکرد سازمانی در محیط های تجاری
پرسشنامه / سپتامبر 11, 2015

تعداد گویه ها: ۲۴ هدف: سنجش عملکرد سازمانی در محیط های تجاری زیر مقیاس ها: ستاده – رضایت کارکنان – رضایت مشتریان – تأثیر مشتری در تحقق اهداف – کیفیت محصول / خدمات – تحصیل منابع و حفظ قلمرو معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.