پرسشنامه عوامل موثر بر انتخاب یک بانک
پرسشنامه / سپتامبر 11, 2015

تعداد گویه ها: ۲۵ هدف: بررسی عوامل موثر بر انتخاب یک بانک زیر مقیاس ها: نگرش های کارکنان بانک – هزینه های خدماتی بانکی – خدمات ویژه ارائه شده توسط بانک – اعتماد بانک – تصویر مثبت از بانک – جهت مناسب نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.