مقاله بررسی علل و پیامد های مصرف گرایی بر جامعه با نگاهی آسیب شناسانه
رشته علوم اجتماعی , مقاله / سپتامبر 11, 2015

با توجه به سیر فزاینده و همراه با شتاب مصرف گرایی درکشور ما که به عوامل متعددی بستگی دارد. می توان علل و عوامل آن را در زمینه هایی از جمله: مشکلات اجتماعی ، سیاست های اقتصادی ، تربیتی، فرهنگی، اخلاقی و… جستجو کرد. و سیر تاریخی آن نیز در زمانهای گذشته ، که مصرف گرایی را در لباس اشرافی گری ، ملوک الطوایفی ، خان و خان سالاری و … و در عصر فعلی نیز در قالب میل به فزون طلبی و تجمل گرایی و مدگرایی مشهود کرده است. بنابراین با توجه به علل مصرف گرایی که بی شک پیامدهایی نیز برای جامعه خواهد داشت ؛ در کشور ما ایران این علل تقریباً همیشه قابل لمس و مشهود بوده است . از جمله :۱- وجود عادت مسرفانه نهادینه شده۲- رسوم نادرست اسراف کارانه ۳- عرفهای غلط۴- نبود فرهنگ پس انداز ۵- اشاعه مصرف گرایی در رسانه ها و تبلیغات ۶- طبقاتی شدن جامعه۷- مرغوب نبودن کالاها و تولیدات۸- آماده نبودن زیر ساخت ها ۹- برخوردهای تعارف آمیز و غیر صریح۱۰- تخریب و رفتارهای ناهنجار۱۱- عدم دلسوزی نسبت به منافع و مصالح جامعه ۱۲- تجمل و اضافه ی مصرف در جهت چشم و هم چشمی و فخر فروشی و ……