پروپوزال بررسی عوامل موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

یکی از آفت های بزرگ آموزش و پرورش و خانواده ها که همه ساله به میزان زیادی امکانات ، منابع و استعداد های بالقوه انسانی و اقتصادی را تلف می کند؛ و تاثیرات غیر قابل جبرانی در ابعاد فردی و اجتماعی به جای می گذارد پدیده افت تحصیلی است (امین فر،۱۳۶۵). با توجه به دامنه اثرات ناشی از آن، این پژوهش برآنست تا به بررسی عوامل موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان در مدارس دخترانه مقطع متوسطه بپردازد لذا روش تحقیق توصیفی خواهد بود که بصورت میدانی از طریق پرسشنامه های محقق ساخته صورت خواهد گرفت که امید است مورد توجه قرار گیرد. فهرست مطالب مقدمه بیان مسأله اهمیت و ضرورت پژوهش اهداف تحقیق هدف کلی اهداف جزئی سوالات اصلی پژوهش مبانی نظری و پیشینه تحقیق افت تحصیلی تاریخچه افت تحصیلی بررسی علل و عوامل افت تحصیلی عوامل فردی عوامل درون سازمانی عوامل برون سازمانی عوامل اختصاصی افت تحصیلی عوامل موثر بر افت تحصیلی خسارت های ناشی از افت تحصیلی راهکارهایی برای کاهش افت تحصیلی پیشینه تحقیق روش شناسی تحقیق یافته های تحقیق بحث و نتیجه گیری منابع ضمیمه تعداد صفحات: ۲۸ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان دوره راهنمایی در درس زبان انگلیسی

این پژوهش با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر افت تحصیلی دانش آموزان دوره راهنمایی در درس زبان انگلیسی اجرا شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی معلمان زبان انگلیسی بوده و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد ۲۰ معلم زبان انگلیسی به عنوان نمونه آماری انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند. برای گردآوری داده از یک پرسشنامه ی محقق ساخته استفاده شده که از روایی و پایایی بالایی برخوردار می باشد. جهت آزمون پرسش های تحقیق نیز از آزمون های توصیفی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد از میان عوامل موثر بر افت تحصیلی زبان انگلیسی دانش آموزان هر چهار عامل( سطح فرهنگ والدین، سطح مهارهای ذهنی دانش آموزان، سطح تحصیلات اعضای خانواده و سطح اجتماعی و اقتصادی خانواده) در سطح خیلی زیاد تاثیرگذار بوده اند اما در این میان عامل سطح اجتماعی و اقتصادی خانواده ها بیشترین تاثیر را در افت تحصیلی زبان انگلیسی داشته است. فهرست مطالب: فصل اول: کلیات پژوهش مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت تحقیق اهداف تحقیق اهداف کلی اهداف جزئی پرسشهای پژوهش تعاریف مفاهیم و واژه های تحقیق فصل دوم: مبانی نظری و عملی پژوهش مقدمه تاریخچه افت تحصیلی مفهوم افت تحصیلی انواع افت تحصیلی افت…