پرسشنامه غرور ملی و ابعاد آن با تأکید بر جایگاه ورزش
پرسشنامه / مارس 22, 2016

تعداد گویه ها: ۷۱ هدف: سنجش غرور ملی و ابعاد آن با تأکید بر جایگاه ورزش زیر مقیاس ها: غرور فرهنگی و ادبی – غرور ناشی از تاریخ و تمدن – غرور نظامی – غرور سیاسی (دموکراسی و نفوذ سیاسی در سطح بین المللی) – غرور علمی (پیشرفت علم و تکنولوژی) – غرور ناشی از توسعه اقتصادی – غرور ناشی از موفقیت های ورزشی معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۳۹۳ تعداد صفحات: ۱۰ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.