مقیاس فرزندپروری آرنولد و همکاران
پرسشنامه / سپتامبر 17, 2015

تعداد گویه ها: ۳۰ هدف: ارزیابی شیوه های فرزندپروری زیر مقیاس ها: اهمال کاری – واکنش بیش از حد – اطناب کلام نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد سال انتشار: ۱۹۹۳ تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه نقش والدینی بزرگسال – نوجوان باولک (AAPI)
پرسشنامه / سپتامبر 13, 2015

تعداد گویه ها: ۳۲ هدف: سنجش نگرشها و نقش های والدینی و فرزندپروری بزرگسالان و نوجوانان نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۴ تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه شیوه های فرزندپروری بامیرند
پرسشنامه / سپتامبر 10, 2015

تعداد گویه ها: ۳۰ هدف: بررسی الگوهای نفوذ و شیوه های فرزندپروری زیر مقیاس ها: آزادگذاری – آمرانه – اقتدار منطقی نمره گذاری: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) منبع: دارد تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه شیوه فرزندپروری والدین
پرسشنامه / سپتامبر 10, 2015

تعداد گویه ها: ۳۰ هدف: بررسی شیوه های مختلف مورد استفاده والدین در پرورش فرزندان زیر مقیاس ها: آزادگذاری – آمرانه – اقتدار منطقی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.