پرسشنامه ظرفیت پژوهشی معلمان
پرسشنامه / سپتامبر 11, 2015

تعداد گویه ها: ۵۵ هدف: ارزیابی ظرفیت و فرصت های پژوهشی در بین معلمان زیر مقیاس ها: انگیزش پژوهش – فرصت ها و امکانات پژوهشی در محیط آموزشی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.