پرسشنامه نگرشهای فرهنگی هافستد دورفمن و هادل
پرسشنامه / سپتامبر 13, 2015

تعداد گویه ها: ۲۵ هدف: شناسایی فرهنگ ملی خود زیر مقیاس ها: مردسالاری در مقابل زن سالاری – فردگرایی در مقابل جمع گرایی – اجتناب از عدم اطمینان – فاصله قدرت (توزیع قدرت) نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۸ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.