پرسشنامه کارآفرینی سازمانی مارگریت هیل
پرسشنامه / سپتامبر 12, 2015

تعداد گویه ها: ۴۸ هدف: ارزیابی کارآفرینی در سازمانها زیر مقیاس ها: افعال سازمانی – نگرش فردی – انعطاف پذیری – وضعیت پاداش – رهبری کارآفرین – فرهنگ کارآفرین نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.