پرسشنامه کیفیت خدمات فروش اینترنتی (فرم کوتاه)
پرسشنامه / سپتامبر 12, 2015

تعداد گویه ها: ۱۴ هدف: سنجش کیفیت خدمات فروش اینترنتی زیر مقیاس ها: قابلیت اعتماد و تکمیل – خدمات رسانی به مشتری – توجه شخصی – قابلیت استفاده و سهولت استفاده – اطلاع رسانی – انتخاب – امنیت و حریم شخصی نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۳ تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه کیفیت خدمات فروش اینترنتی
پرسشنامه / سپتامبر 12, 2015

تعداد گویه ها: ۸۷ هدف: سنجش کیفیت خدمات فروش اینترنتی زیر مقیاس ها: قابلیت اعتماد و تأمین سفارش – خدمات رسانی به مشتری – توجه شخصی – قیمت – تجربه و جو – قابلیت استفاده و سهولت استفاده – اطلاع رسانی – انتخاب – امنیت و حریم شخصی نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۳ تعداد صفحات: ۹ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.