پرسشنامه شخصیتی گری – ویلسون (GWPQ)
پرسشنامه / سپتامبر 10, 2015

تعداد گویه ها: ۱۲۰ هدف: ارزیابی میزان فعالیت سیتم های مغزی/ رفتاری و مولفه های آنها زیر مقیاس ها: روی آوری – اجتناب فعال – اجتناب منفعل – خاموشی – جنگ – گریز نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۹ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.