مقیاس فعال سازی رفتاری برای افسردگی کانتر و همکاران (BADS)
پرسشنامه / سپتامبر 17, 2015

تعداد گویه ها: ۲۵ هدف: ارزیابی شاخص های فعال سازی و پرهیز در درمان فعال سازی رفتاری زیر مقیاس ها: فعال سازی – اجتناب / نشخوار فکری – افت تحصیلی / شغلی – آسیب اجتماعی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد سال انتشار: ۲۰۰۶ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

مقیاس سیستم های بازداری – فعال سازی رفتاری کارور و وایت
پرسشنامه / سپتامبر 17, 2015

تعداد گویه ها: ۲۴ هدف: ارزیابی سیستم های بازداری/ فعال سازی رفتاری و مولفه های آن زیر مقیاس ها: BAS (سائق، پاسخدهی به پاداش، جستجوی سرگرمی) – BIS نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.