مقیاس دشواری در تنظیم هیجان گرتز و روئمر (DERS)
پرسشنامه / سپتامبر 17, 2015

تعداد گویه ها: ۳۶ هدف: ارزیابی دشواری تنظیم هیجانی از لحاظ بالینی زیر مقیاس ها: عدم پذیرش پاسخ های هیجانی – دشواری در انجام رفتار هدفمند – دشواری در کنترل تکانه – فقدان آگاهی هیجانی – دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی – عدم وضوح هیجانی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.