پرسشنامه اعتماد بین شخصی (مردان)
پرسشنامه / آگوست 27, 2015

تعداد گویه ها: ۲۱ هدف: سنجش اعتماد خود در مقابل افراد دیگر زیر مقیاس ها: اعتماد کلی – اعتماد عاطفی – قابلیت اعتماد نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه اعتماد بین شخصی (زنان)
پرسشنامه / آگوست 27, 2015

تعداد گویه ها: ۱۳ هدف: سنجش اعتماد خود در مقابل افراد دیگر زیر مقیاس ها: قابلیت اعتماد – اعتماد عاطفی نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.