پرسشنامه قدرت اجتماعی مصرف کننده بریل
پرسشنامه / سپتامبر 12, 2015

تعداد گویه ها: ۳۰ هدف: سنجش میزان قدرت اجتماعی مصرف کننده زیر مقیاس ها: نفوذ مصرف کننده – مقاومت مصرف کننده – نفوذ اجتماعی – مقاومت اجتماعی نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۲ تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه قدرت اجتماعی
پرسشنامه / سپتامبر 12, 2015

تعداد گویه ها: ۳۱ هدف: سنجش قدرت اجتماعی زیر مقیاس ها: پاداش – مرجعیت – اطلاعات – اجبار – تجربه – مشروعیت نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۷۹ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.