پرسشنامه قدرت نسبت داده شده کومر
پرسشنامه / سپتامبر 12, 2015

تعداد گویه ها: ۲۵ هدف: سنجش نوع ادراکات زیردستان نسبت به جریان قدرت در روابط بین فردی در سازمان زیر مقیاس ها: پاداش – اجباری – قانونی – خبره – مرجع نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۴ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.