پایان نامه بررسی تاثیر مصرف مالتو دکسترین ۵ درصد در طول یک فعالیت هوازی با ۷۰ درصد ضربان قلب بیشینه بر عملکرد دانش آموزان ورزشکار

هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر مصرف مالتودکسترین ۵ درصد در حین انجام یک فعالیت با شدت ۷۰ درصد حداکثر ضربان قلب بیشینه بر سرعت، چابکی، توان انفجاری پائین تنه، اوج توان، میانگین توان، حداقل توان و شاخص خستگی متعاقب آن در دانش آموزان ورزشکار مقطع متوسطه بود. فهرست مطالب چکیده فصل اول: طرح تحقیق مقدمه بیان مسأله ضرورت و اهمیت تحقیق اهداف تحقیق هدف کلی اهداف ویژه فرضیه های تحقیق تعریف واژه ها و اصطلاحات فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق مقدمه ماهیت کربوهیدرات ها انواع کربوهیدرات ها منابع غذایی کربوهیدرات ها مونوساکاریدها اولیگوساکاریدها پلی ساکاریدها نشاسته سلولز چند قندی های حیوانی روش شناسی و اولویت ها در مطالعه سوخت و ساز کربوهیدرات نقش کربوهیدرات ها در بدن منبع انرژی ذخیره سازی پروتئین سوخت دستگاه عصبی چاشنی سوخت و سازی هضم و جذب کربوهیدرات ها جذب کربوهیدرات ها در سلول های روده جذب گلوکز در سایر سلول های بدن حمل گلوکز از طریق انتقال فعال حمل گلوکز از طریق انتشار تسهیل شده اثر غلظت گلوکز پلاسما و ترشح انسولین غلظت گلوکز خون آزاد شدن انرژی از کربوهیدرات ها گلیکولیز دوره زمانی تخلیه گلیکوژن تأثیر رژیم غذایی روی ذخایر کربوهیدرات عضله تعادل کربوهیدراتی در تمرین های ورزشی تعداد وعده…