پرسشنامه خودارزیابی در محیط آموزشی بلانچ و مرینو
پرسشنامه / فوریه 11, 2016

تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: بررسی موضوعات مهم کلاس و میزان اهمیت آنها و مشکلات یادگیری سازندگان پرسشنامه: بلانچ و مرینو معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد روش اجرا: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد پایایی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۹ تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه محیط آموزشی راف و همکاران (DREEM)
پرسشنامه / سپتامبر 13, 2015

تعداد گویه ها: ۵۰ هدف: سنجش ادراک و انتظار آن ها از محیط یادگیری و آموزشی زیر مقیاس ها: ادراک دانشجویان از یادگیری – ادراک دانشجویان از مدرسین – ادراک دانشجویان از توانایی علمی خود – ادراک دانشجویان از جو آموزشی – ادراک دانشجویان از شرایط اجتماعی آموزش نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد سال انتشار: ۱۹۹۷ تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه سنجش محیط آموزشی آکادمیک
پرسشنامه / سپتامبر 10, 2015

تعداد گویه ها: ۵۶ هدف: سنجش محیط آموزشی دانشگاه زیر مقیاس ها: جو کلی دانشکده – یاددهی – استادان – دانشجویان – تجهیزات و امکانات آموزشی – محیط فیزیکی نمره گذاری: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) منبع: دارد تعداد صفحات: ۹ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه تأثیر محیط آموزشی – پژوهشی دانشگاه ها بر خودکارآمدیخودکارآمدی دانشجویان
پرسشنامه / آگوست 29, 2015

تعداد گویه ها: ۲۴ هدف: ارزیابی محیط آموزشی- پژوهشی دانشگاه ها بر روی خودکارآمدی دانشجویان زیر مقیاس ها: آموزشی – زیرساخت ها و امکانات – کیفیت تدریس نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.