پرسشنامه مدیریت دانش براساس مدل بهات
پرسشنامه / مارس 23, 2016

تعداد گویه ها: ۳۸ هدف: سنجش مدیریت دانش زیر مقیاس ها: کسب دانش – خلق دانش – کاربرد دانش – انتقال دانش – ثبت دانش معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه وضعیت مدیریت دانش
پرسشنامه / سپتامبر 14, 2015

تعداد گویه ها: ۲۰ هدف: سنجش مدیریت دانش در سازمان زیر مقیاس ها: فناوری – فرهنگ – فرایند عمل – سیاست ها نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی
پرسشنامه / سپتامبر 13, 2015

تعداد گویه ها: ۲۶ هدف: ارزیابی مدیریت دانش در سازمان زیر مقیاس ها: برون سازی – ترکیب سازی – درونی سازی – اجتماعی سازی سازندگان پرسشنامه: نوناکا و تاکوچی معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۵ تعداد صفحات: ۱۲ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه مدیریت دانش
پرسشنامه / سپتامبر 13, 2015

تعداد گویه ها: ۲۵ هدف: ارزیابی مدیریت دانش در سازمان جهت تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده زیر مقیاس ها: خلق دانش – تسهیم دانش – بکارگیری دانش – ذخیره سازی دانش نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه بررسی رابطه بین مدیریت دانش با بکارگیری فناوری اطلاعات
پرسشنامه / آگوست 29, 2015

تعداد گویه ها: ۵۱ هدف: بررسی ابعاد مدیریت دانش با بکارگیری فناوری اطلاعات در سازمان زیر مقیاس ها: فناوری اطلاعات و ارتباطات (مفاهیم فناوری اطلاعات و آشنایی با کامپیوتر – استفاده از فناوری در امور اداری – واژه پرداز – ارائه مطلب – اکسل – اکسس – اینترنت – ویندوز) – مدیریت دانش (اکتساب دانش – توزیع دانش – پاسخگویی به دانش) نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.