مستند اقدام پژوهی برطرف کردن مشکل روخوانی قرآن دانش آموزان
مستندات اقدام پژوهی / آگوست 26, 2016

قرآن کریم آخرین کتاب الهی است که بهترین راه ها را برای دست یابی به سعادت واقعی انسان فراروی او قرار می دهد . از این رو جامعه ی بشری همواره نیازمند بهره گیری از تعالیم قران و طلب هدایت از آن است و از آنجا که دانش آموزان، نقش سازنده در ایجاد یک محیط موثر، با نشاط و مفیدو فعال در مدرسه دارند با ایجاد هماهنگی و مشارکت بین تشکل ها، با برنامه ریزی صحیح می توان استعداد های آنان را شناخته و به گونه ای پرورش داد که سزاوار است . باید هر مسلمان درکنار ایمان و علاقه ای که به قرآن دارد و آن را راهنمای زندگی خود می داند محیط آموزشگاه را در رسیدن به اهداف آموزش و پرورش یاری کند. فهرست مطالب پیش گفتار گزارش از مدرسه عنوان چکیده مقدمه تشخیص مسئله انگیزه محقق اهداف محقق بیان مسئله (توصیف وضع موجود) اهمیت و ضرورت تحقیق شواهد (۱) گردآوری اطلاعات انتخاب راه حل های ممکن انتخاب راه حل اعتبار بخشی راه حل اجرای راه حل توصیف وضع مطلوب (نتیجه گیری) شواهد (۲) پیشنهادات منابع و مآخذ تعداد صفحات: ۱۹ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.