پروژه بررسی عوامل موثر بر مطالعه غیر درسی دانش آموزان

کتاب از دیر باز یکی از مهمترین ابزار آگاهی و بصیرت به شمار می آید و امروزه نیز جوامع انسانی درابقای موجودیت فرهنگی نقش اساسی دارد . بگونه ای که میزان مطالعه و گرایش به کتاب از مهمترین شاخص های رشد می باشد . از آن جایی که دوره متوسطه نیز یکی از دوره های حساس و اثر بخش درامر توسعه اقتصادی اجتماعی ، کشورها می باشد ، توجه به مسائل این مقطع علی الخصوص میزان مطالعه و عوامل مؤثر بر آن برای گام نهادن به سوی توسعه و پیشرفت ضرورری به نظر می رسد . فهرست مطالب: فصل اول مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت مسئله تعاریف واژه ها اهداف تحقیق اهداف کلی اهداف جزئی سوالات تحقیق فصل دوم اهمیت کتاب و کتابخوانی در اسلام ویژگی های کتابخانه نقش مطالعه کتب غیر درسی درتحقق اهداف آموزش و پرورش هدفهای کتابخانه و انواع آن مطالعه و اهمیت آن پیشینه تحقیق فصل سوم نمونه آماری تحقیق و سوالات پرسشنامه سوالات پرسشنامه پیشنهادات منابع و ماخذ تعداد صفحات: ۲۷ فرمت فایل: word توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.