مستندسازی تجربیات شغلی رشته حسابداری برای اخذ رتبه عالی
مستندات تجربیات شغلی / سپتامبر 19, 2015

حسابداری در جهان نزدیک به شش هزار سال سابقه دارد و رکن اصلی نظام اطلاع رسانی مالی و اقتصادی هر جامعه به شمار می رود. برای حسابداری تاکنون تعریفهای گوناگونی شده است. برخی آن را به عنوان هنر، برخی دیگر از آن به عنوان فرآیند و عده ای نیز به عنوان یک فعالیت خدماتی نام برده اند. از جمله ویژگیها و محدوده هایی که برای آن قائل هستند، می توان به زبان مشترک در تجارت، ثبت تاریخی فعالیتهای اقتصادی، تعیین استانداردها، سیستم اطلاعاتی، کالای اقتصادی، ابزاری برای حفظ مشروعیت اقتصادی و غیره اشاره کرد. حسابداری نه از منظر یک علم، بلکه از منظر یک شغل، ویژگی متمایزی دارد و آن هم کاربردش در همه سازمانهای دولتی، عمومی و بنگاههای خصوصی بزرگ و کوچک است؛ ویژگی ای که رشته های دیگر از آن کمتر برخوردار هستند. اما به عنوان یک علم مستقل دارای پیشینه ای بیش از یک صد سال تحقیق و پژوهش در دنیاست و تمام تلاش پژوهشگران این رشته تاکنون بر این مبنا بوده که با تغییرات پیچیده ای که در شرایط کسب و کار و همچنین فناوری تولید و اطلاعات پدید آمده است، بتوانند همگام با آنها نقش موثری در تصمیم گیری بهینه مدیران ایفا کنند و حسابداری…