پرسشنامه موانع مهارتهای ارتباطی پرستاران در تعامل با بیماران (نسخه بیمار)
پرسشنامه / آوریل 17, 2016

تعداد گویه ها: ۲۹ هدف: ارزیابی موانع مهارتهای ارتباطی پرستاران در تعامل با بیماران زیر مقیاس ها: عوامل مشترک بین پرستار و  بیمار – عوامل مربوط به پرستار – عوامل مربوط به بیمار – عوامل مربوط به محیط معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود. همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات مهارتهای ارتباطی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید. پیشینه و ادبیات مهارتهای ارتباطی مدیران