مقیاس علل گرایش به سوء مصرف مواد مخدر در جوانان
پرسشنامه / ژانویه 20, 2016

تعداد گویه ها: ۷۸ هدف: بررسی علل گرایش به سوء مصرف مواد مخدر در جوانان زیر مقیاس ها: فردی (نگرش مثبت به مواد مخدر، افسردگی، پرخاشگری، اضطراب، عدم تحمل شکست و ناکامی، کنجکاوی، نداشتن اعتقادات مذهبی) – بین فردی و محیطی (خانواده، دوستان، مدرسه) – اجتماعی (کمبود امکانات فرهنگی ، ورزشی و تفریحی، توسعه صنعتی و محرومیت های اقتصادی و اجتماعی، عدم دسترسی به سیستم های خدماتی، حمایتی و مشاوره ای، بازار مواد مخدر) معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۳۹۲ تعداد صفحات: ۹ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

مقاله بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر گرایش جوانان به مواد مخدر

با توجه به مطالعات گسترده ای که در جوامع غربی و در کشورمان صورت گرفته می توان اذعان داشت که اعتیاد یک واقعیت تلخ و انکارناپذیر است و هی فرد گروه یا خانوده ای نمی تواند اطمینان داشته باشد که از آسیب های احتمالی مواد مخدر و تبعات آن مصون است. لذا برخورد با این بیماری مسری و پدیده فراگیر که تا به حال دو میلیون نفر از افراد جامعه ما را مبتلا نموده و در آینده نیز میلیون ها نفر نوجوان و جوان را به مخاطره خواهد انداخت امری ضروری است. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر گرایش جوانان به مواد مخدر بود. روش کار: روش غالب بر این پژوهش روش پس رویدادی بود که به شیوه میدانی انجام گرفته است. از بین کلیه معتادانی که به موسسه بازپروری رفت و آمد می کردند (۹۱ نفر)، تعداد ۷۳ نفر مطابق با جدول مورگان به طور تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. آزمودنی ها به پرسشنامه ی محقق ساخته، که از روایی و پایایی بالایی برخوردار بود پاسخ دادند. داده ها با استفاده از نرم افزار spss انجام شد و برای تحلیل سوالات نیز، بیشتر از آمار توصیفی استفاده گردید. یافته ها: در بررسی…

پرسشنامه علل اعتیاد زنان به مواد
پرسشنامه / سپتامبر 11, 2015

تعداد گویه ها: ۵۰ هدف: ارزیابی عوامل موثر بر اعتیاد زنان زیر مقیاس ها: عامل اجتماعی – عامل فرهنگی – عامل اقتصادی – عامل روانی – عامل فیزیکی – عامل جغرافیایی – عامل مذهبی معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۹ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه عقاید وسوسه انگیز (CBQ)
پرسشنامه / سپتامبر 11, 2015

تعداد گویه ها: ۲۰ هدف: خودسنجی افکار وسوسه انگیز در گرایش به مواد نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۲ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پروژه بررسی علل و عوامل موثر بر گرایش جوانان به مواد مخدر
رشته علوم اجتماعی , پروژه / سپتامبر 10, 2015

هدف از پژوهش حاضر بررسی علل و عوامل موثر بر گرایش جوانان به مواد مخدر می باشد . پژوهش حاضر سه فصل می باشد. فصل اول پژوهش در مورد کلیات تحقیق می باشد و در فصل دوم پیشینه نظری و تجربی تحقیق آمده است ، در فصل سوم به روش شناسی تحقیق اشاره شده است. فهرست مطالب فصل اول: کلیات تحقیق چکیده مقدمه بیان مسئله اهمیت تحقیق اهداف تحقیق هدف کلی هدف جزئی فرضیه های تحقیق سوالات تحقیق تعریف مفاهیم نظری و عملیاتی تعریف نظری تعریف عملیاتی فصل دوم: ادبیات تحقیق مقدمه اعتیاد چیست؟ آیا اعتیاد یک بیماری است؟ اعتیاد جسمی اعتیاد روانی علل و زمینه های اعتیاد عوامل فردی عوامل خانوادگی علل اجتماعی علل جغرافیایی و اقتصادی علل سیاسی مواد و انواع کلی آن سیگار و توتون الکل ماری جوانا و حشیش تریاک مرفین و هروئین کوکائین و کراک راه های پیشگیری از اعتیاد مراحل اعتیاد روش های استفاده از داروهای ترک اعتیاد با بستری شدن در بیمارستان روش سم زدائی U.R.O.D آمار مرگ و میر بر اساس اعتیاد تاریخچه اعتیاد در ایران و جهان گذر تاریخچه مواد مخدر در جهان تاریخچه مواد مخدر و اعتیاد در ایران اعتیاد و جامعه پیشینه تحقیق فصل سوم: روش شناسی طرح پژوهش…

پروپوزال بررسی میزان شیوع و عوامل مرتبط با سوء مصرف مواد در بین دانش آموزان دوره های راهنمایی و متوسطه

سوء مصرف و نیز وابستگی به مواد پدیده های بسیار پیچیده ای هستند. امروزه از مدل های روانشناختی، پزشکی، اجتماعی برای فهم این پدیده استفاده می شود. متخصصان این زمینه معتقدند که تعامل عوامل ژنتیکی زیست شناختی، روانشناختی، اجتماعی و فرهنگی در شکل گیری این پدیده دخالت دارند. اعتیاد به مواد مخدر، یکی از پدیده های شوم و ارمغان نکوهیده ی دوره معاصر بشریت است که روز به روز متأسفانه گسترش یافته و جوانان بسیاری را در کام تیره و تار خود فرو برده است. ابعاد فاجعه تا بدان جا رسیده که بنیان بسیاری از خانواده را متزلزل و نیروهای خلاق و کارآمد زیادی را عملاً بی خاصیت کرده است، این در حالی است که همسایگی کشور ما با بزرگترین تولید کنندگان مواد مخدر جهان، به این فاجعه ی انسانی ابعاد ویژه ای بخشیده و آسیب های فراوانی از این رهگذر، دامنگیر جامعه اسلامی شده است. از این رو ضرورت دارد تا جوانب مختلف این کج روی و آسیب اجتماعی مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد که تا حد امکان سعی شده در این تحقیق به آن پرداخته شود. فهرست مطالب فرم طرح تحقیق اطلاعات مربوط به طرح تحقیق عنوان طرح مقدمه تعریف و بیان مسأله اهداف اجرای طرح الف)…

پرسشنامه باورهای مرتبط با مواد
پرسشنامه / آگوست 29, 2015

تعداد گویه ها: ۲۰ هدف: ارزیابی باورها و عقاید مرتبط با مواد نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۲ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر گرایش جوانان به مواد مخدر

با توجه به مطالعات گسترده ای که در جوامع غربی و در کشورمان صورت گرفته می توان اذعان داشت که اعتیاد یک واقعیت تلخ و انکارناپذیر است و هی فرد گروه یا خانوده ای نمی تواند اطمینان داشته باشد که از آسیب های احتمالی مواد مخدر و تبعات آن مصون است. لذا برخورد با این بیماری مسری و پدیده فراگیر که تا به حال دو میلیون نفر از افراد جامعه ما را مبتلا نموده و در آینده نیز میلیون ها نفر نوجوان و جوان را به مخاطره خواهد انداخت امری ضروری است. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر گرایش جوانان به مواد مخدر بود. روش کار: روش غالب بر این پژوهش روش پس رویدادی بود که به شیوه میدانی انجام گرفته است. از بین کلیه معتادانی که به موسسه بازپروری رفت و آمد می کردند (۹۱ نفر)، تعداد ۷۳ نفر مطابق با جدول مورگان به طور تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. آزمودنی ها به پرسشنامه ی محقق ساخته، که از روایی و پایایی بالایی برخوردار بود پاسخ دادند. داده ها با استفاده از نرم افزار spss انجام شد و برای تحلیل سوالات نیز، بیشتر از آمار توصیفی استفاده گردید. یافته ها: در بررسی…