مستندسازی تجربیات شغلی رشته زبان انگلیسی برای اخذ رتبه عالی (۳)
مستندات تجربیات شغلی / سپتامبر 19, 2015

با شروع جنگ جهانی دوم، آموزش زبان خارجی وارد مرحله جدیدی از تاریخ پرتلاطم خود شد. هدف بیشتر مدارس و موسسات آموزش زبان در این دوره و سال های بعد از آن، توانایی برقراری ارتباط از طریق زبان خارجی بود و در قلب این مهارت آموزش درست خواندن و نوشتن گنجانده شده بود. از آن زمان به بعد، نظریات مختلفی از محققان و صاحب نظران درباره ماهیت آموزش درست زبان انگلیسی ارائه شد که هر یک به گستره قلمرو این حوزه کمک کردند. در مدارس ایران از دوره راهنمایی تا پایان دوره دبیرستان و حتی پس از آن در آموزش دانشگاهی زبان خارجی یکی از درسهای اصلی جهت آموزش می باشد. فراگیران زبان انگلیسی سالیان متمادی وقت صرف آموزش زبان انگلیسی می کنند. با این حال زمانی که فارغ التحصیل می شوند مهارت چندانی در خواندن، نوشتن و صحبت کردن به زبان انگلیسی ندارند. در آموزش و پرورش معلمان تلاش زیادی را صرف آموزش دانش آموزان می کنند و از شیوه ها و روشهای مختلفی بهره می جویند. هر یک از معلمان تجربیات مختلفی در آموزش زبان انگلیسی دارند که با بهره مندی از این تجربیات می توان نتایج بسیار مفیدی دست یافت. فهرست مطالب بیوگرافی ۱- مقدمه ۲- ارزیابی…