پرسشنامه موفقیت و ارتقاء رادسیپ
پرسشنامه / مارس 14, 2017

تعداد گویه ها: ۳۰ هدف: ارزیابی دیدگاه فرد نسبت به موفقیت سازندگان پرسشنامه: رادسیپ معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۱۰ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه درست کاری یا حقه بازی فرد در رسیدن به موفقیت ترنر و مارتینز
پرسشنامه / ژانویه 15, 2016

تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: سنجش درست کاری یا حقه بازی فرد در رسیدن به موفقیت سازندگان پرسشنامه: ترنر و مارتینز معرفی آزمون: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه ترس از موفقیت
پرسشنامه / ژانویه 14, 2016

تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: سنجش میزان ترس از موفقیت در افراد معرفی آزمون: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد تعداد صفحات: ۲ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه سنجش میزان موفقیت مدیران
پرسشنامه / سپتامبر 10, 2015

تعداد گویه ها: ۶۰ هدف: سنجش میزان موفقیت مدیران نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد تعداد صفحات: ۱۲ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر کارآیی و موفقیت مدیران مدارس ابتدایی از دیدگاه معلمین

از اول آفرینش تا عصر حاضر و تا این لحظه ، انسان برای بقاء و ادامه زندگی به یادگیری و آموختن و زندگی جمعی و گروهی نیاز مبرم داشته و دارد . در واقع نوعی کشش درونی و ذاتی در فطرت انسان او را به زندگی با همنوع خود ترغیب کرده و در حقیقت انسان مدنی بالطبع آفریده شده است . در این دنیای پیچیده و به قول امروزی ها (عصر ارتباطات) همه امور باید با تدبر و رهبری که متخصص و کاردان باشد پیگیری و هدایت شود و همه افراد بشر در جهان در هر کاری نیاز حتمی به رهنمودهای بزرگان و صاحبان نظر دارند . مدیران آموزش و در کل مدیران مدارس باید به طور مداوم مطالعه کنند و از تجربیات دیگران و افکار صاحب نظران نهایت بهره را ببرند تا باعث تسریع امور آموزشی مدارس و فعالیت مدیران مدارس باشند . در این نقش مدیران و سرپرستان در بهره جستن از « هنر مدیریت » در کنار « علم مدیریت » خودنمایی می کند . بدین معنا که مدیران و سرپرستان با استفاده از سیاست اقتضایی کنترل و رهبری ، می توانند متناسب با شرایط مختلف ، گام اصلی را در افزایش کارایی و موفقیت خود و…

پرسشنامه ترس از موفقیت
پرسشنامه / آگوست 29, 2015

تعداد گویه ها: ۲۹ هدف: ارزیابی میزان ترس از موفقیت نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه احساس ناراحتی از موفقیت
پرسشنامه / آگوست 25, 2015

تعداد گویه ها: ۱۴ هدف: بررسی احساسات و نگرش های شما درباره موفقیت ها نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۲ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه ابعاد موفقیت پارکر و کازمایر
پرسشنامه / آگوست 25, 2015

تعداد گویه ها: ۴۲ هدف: ارزیابی ابعاد موفقیت زیر مقیاس ها: ثروت و مقام – ارتباطات خانوادگی – کمک به جامعه – موفقیت شخصی – موفقیت حرفه ای – امنیت نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۱ تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.