مستند اقدام پژوهی چگونه توانستم اضطراب دانش آموزم را کاهش دهم؟
مستندات اقدام پژوهی / سپتامبر 19, 2015

اضطراب مسأله ای است که بسیاری از دانش آموزان به خصوص دانش آموزان دختر با آن مواجه می شوند. این مسأله علل و ریشه های مختلفی می تواند داشته باشد با این حال ترس از مدرسه، اختلاف والدین و فرزندان، ترس از معلمان و دیگر عوامل مدرسه، وجود تنش در محیط زندگی و … از جمله عواملی است که برای آن بر شمرده اند. در ابتدای سال تحصیلی جدید یکی از دانش آموزانم رفتارهای غیر معمول داشت که با دقت و توجه به رفتارهای او متوجه وجود اضطراب در او شدم. براین اساس با همکاری مدیر و معاون مدرسه و با هماهنگی والدین دانش آموز با ارائه و اجرای راهکارهایی توانستم اضطراب او را کاهش داده و او را به ادامه تحصیل در مدرسه و در بین همکلاسی هایش امیدوار کنم. امید که نتایج این تحقیق مورد استفاده همکاران و مسئولیت مرتبط قرار گیرد. فهرست مطالب چکیده ۱- مقدمه ۲- توصیف وضعیت موجود ۳- گردآوری اطلاعات (شواهد ۱) پیشینه تحقیق الف) پیشینه نظری تعریف اضطراب اضطراب در کودکان و نوجوانان راه های پیشگیری از اضطراب درمان اضطراب رویکردهای نظری به اضطراب نظریه های زیست شناختی اضطراب نظریه های روانکاوی نظریه فرویدی نظریه نو فرویدی نظریه های رفتاری اضطراب نظریه یادگیری…