پرسشنامه نفوذ آرمانی مدیران
پرسشنامه / ژانویه 20, 2016

تعداد گویه ها: ۳۵ هدف: سنجش نفوذ آرمانی مدیران معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه نفوذ یا منابع قدرت سوسمان و دیپ
پرسشنامه / سپتامبر 13, 2015

تعداد گویه ها: ۲۰ هدف: بررسی تحت تأثیر قرار گرفتن افرد توسط انواع قدرت رهبر زیر مقیاس ها: قدرت اجبار – قدرت قانونی – قدرت پاداش – قدرت تخصص – قدرت مرجعیت نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.