مستند اقدام پژوهی چگونه توانستم نوشتن انشاء را برای دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی تقویت نمایم؟

یکی از هدف های اساسی درس انشاء در مدارس تقویت قوه استدلال و تفکر و دقت دانش آموزان و وادار کردن آن ها به درست دیدن و درست شنیدن و سپس دیده و شنیده ی خود را به طرز ساده و روشن بیان کردن و نوشتن است که این کار از جمله سازی ساده شروع می شود و تا نوشتن مقاله در یک موضوع و کسب مهارت در نگارش پیش می رود . فهرست مطالب توصیف وضعیت موجود و بیان مسأله گردآوری اطلاعات و شواهد (۱) پیشینه تجزیه و تحلیل شواهد (۱) تجزیه و تحلیل داده ها انتخاب راه حل جدید به صورت موقت اجرای طرح جدید و نظارت بر آن گردآوری شواهد (۲) جمع بندی و نتیجه گیری ارزیابی تأثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار آن ارائه پیشنهاد منابع پیوست تعداد صفحات: ۲۸ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.