پرسشنامه همدلی دیویس
پرسشنامه / مارس 22, 2016

تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: سنجش میزان همدلی افراد سازندگان پرسشنامه: دیویس معرفی آزمون: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

مقیاس همدلی مهرابیان و اپستین
پرسشنامه / سپتامبر 18, 2015

تعداد گویه ها: ۳۳ هدف: ارزیابی میزان همدلی افراد زیر مقیاس ها: همدلی واکنشی – همدلی بیانی – همدلی مشارکتی – اثرپذیری عاطفی – ثبات عاطفی – همدلی نسبت به دیگران – کنترل سازندگان پرسشنامه: مهرابیان و اپستین معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۷۲ تعداد صفحات: ۹ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه همدلی عاطفی
پرسشنامه / سپتامبر 14, 2015

تعداد گویه ها: ۳۳ هدف: سنجش میزان همدلی عاطفی فرد نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه (همدلی – بهر و تحلیل) کودکان
پرسشنامه / آگوست 25, 2015

تعداد گویه ها: ۱۱ هدف: سنجش میزان همدلی در کودکان خردسال با رویکرد تحلیلی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۲ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.