پرسشنامه تمایز یافتگی خود (DSI)
پرسشنامه / آگوست 30, 2015

تعداد گویه ها: ۴۳ هدف: سنجش تمایزیافتگی افراد زیر مقیاس ها: واکنش پذیری عاطفی – جایگاه من – گریز عاطفی – هم آمیختگی با دیگران نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.