پیشینه و ادبیات هوش عاطفی
پیشینه و ادبیات / سپتامبر 5, 2016

همچنان که افراد و بشر از نظر شکل و قیافه ظاهری با یکدیگر  تفاوت دارند  از نظر خصایص روانی مانند  هوش  ، استعداد ، و دیگر ویژگی های روانی و شخصیتی  نیز  بین آنان تفاوتهای آشکار وجود دارد. از آنجا که شیوه برخورد افراد  با موقعیتهای  مختلف زندگی  روزمره و توانایی آنان  در حل مسائل  زندگی  نشانگر سطوح  مختلف تواناییهای آنهاست  ،لذا متفکران و دانشمندان  گونه ای  از استعداد یا  توانایی کلی  را که  لازمه موفقیت  در این موقعیتهاست  مورد توجه  قرار داده اند. عام مردم هوش  را توانایی  یا دیگری ، درک موقعیتهای جدید ،  و برخورد صحیح  با موقعیتهای می دانند در بیان  روزمره ، شخص  با هوش  با صفتهایی مانند دقیق ، زیرک ،تیز بین ، برجسته ، و مانند اینها  توصیف می شود.  بر عکس  شخص کم هوش  با صفتهایی مانند  کند ، دیر آموز  ،کودن و غیره مشخص می گردد  . فهرست مطالب الف) مبانی نظری تعریف هوش تعریف هوش از دیدگاه بنیه و سیمون تعریف هوش از دیدگاه ترمن نظریه هوش سه جزئی  استرنبرگ نظریه هوش از دیدگاه ژان پیاژه نظریه هوش و رشد شناختی آندرسن انواع هوش ماهیت هوش نقش وراثت و محیط  در هوش هوش و پردازش آگاهی استعداد در مقابل هوش…

پرسشنامه هوش عاطفی کارکنان
پرسشنامه / سپتامبر 14, 2015

تعداد گویه ها: ۲۵ هدف: سنجش میزان هوش عاطفی کارکنان نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود. همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات هوش عاطفی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید. پیشینه و ادبیات هوش عاطفی

پرسشنامه هوش عاطفی
پرسشنامه / سپتامبر 14, 2015

تعداد گویه ها: ۲۰ هدف: سنجش هوش عاطفی کارکنان نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود. همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات هوش عاطفی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید. پیشینه و ادبیات هوش عاطفی

پرسشنامه هوش احساسی
پرسشنامه / سپتامبر 14, 2015

تعداد گویه ها: ۱۲ هدف: سنجش هوش احساسی و عاطفی افراد نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۲ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پروپوزال بررسی رابطه بین هوش عاطفی اجرایی مدیران با عملکرد معلمان مدارس

امروزه موفقیت در موقعیت های رهبری تنها به تجربیات کاری و تخصصی مدیران بستگی ندارد، بلکه به توانایی آنها در مدیریت خود و دیگران، میزان انعطاف آنها در برخورد با تغییرات مداوم محیطی، نحوه و میزان عملکرد آنها، توان روحیه بخشی و ایجاد رضایت در پیروان بستگی دارد (کوپر و ویبلر، ۲۰۰۶، ص۳). در واقع، وظیفه اصلی رهبر در سازمان های امروزی ایجاد انگیزه و نگرش مثبت در کارکنان، تقویت روحیه و افزایش حس همکاری و ارزشمندی در آنهاست (هوس و همکاران، به نقل از پالمر و همکاران، ۲۰۰۲، ص۳). فهرست مطالب فرم طرح تحقیق اطلاعات مربوط به دانشجو اطلاعات مربوط به استاد راهنما اطلاعات مربوط به استادان مشاور اطلاعات مربوط به پایان نامه مقدمه بیان مسأله مروری بر سابقه تحقیق پیشینه داخلی پیشینه خارجی اهمیت و ضرورت مسأله اهداف تحقیق هدف کلی اهداف جزئی در صورت داشتن هدف کاربردی بیان نام بهره وران (اعم از موسسات آموزشی و اجرایی و غیره) چارچوب نظری تحقیق تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها تعاریف نظری متغیرها هوش عاطفی عملکرد تعاریف عملیاتی متغیرها فرضیه ها یا سوال ها سوال اصلی به صورت سوال های ویژه به صورت فرضیه های ویژه روش تحقیق جامعه آماری، حجم نمونه و شیوه نمونه گیری ابزارهای جمع آوری داده…

پروپوزال بررسی رابطه بین هوش هیجانی مدیران و انگیزه شغلی معلمان

فیلسوفان و اندیشمندان از دیرباز مغز را جایگاه عقل و تفکر، و قلب را جایگاه احساسات و هیجانات می دانستند. امروزه در سایه پیشرفت های فیزیولوژی، می دانیم که جایگاه تمامی آنها در مغز است. دستگاه کناری و قطعه های پیشانی مغز، رفتارهای هیجانی را کنترل می کنند. هیجان ها نقش مهمی در زندگی ما دارند. آنها به رویاها، خاطره ها و ادراک های ما جان می بخشند و وقتی که دچار اختلال شوند، سهم عمده ای در اختلال های روانی بر عهده دارند. هوش هیجانی یا EQ شامل شناخت و کنترل هیجان های خود، همدلی کردن با دیگران و حفظ روابط رضایت بخش است. به عبارت دیگر، شخصی که هوش هیجانی بالایی دارد، سه مولفه شناختی، فیزیولوژیکی و رفتاری هیجان ها را به طور موفقیت آمیزی با یکدیگر تلفیق می کند. فهرست مطالب مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت تحقیق اهداف پژوهش اهداف جزئی فرضیات تحقیق تعاریف مفهومی و عملیاتی هوش هوش هیجانی هوش عاطفی رهبری تحول آفرین تعریف هوش هیجانی الگوی بار-اون هوش هیجانی و مدیریت ابعاد هوش هیجانی در مدیریت هوش هیجانی و مدیریت گروه روشهای صحیح اجرای برنامه آموزش هوش هیجانی پیشینه پژوهش طرح پژوهش جامعه آماری نمونه آماری ابزار‌های گردآوری اطلاعات (پرسشنامه) آزمون هوش هیجانی…

پایان نامه بررسی رابطه هوش عاطفی و پیشرفت تحصیلی

در روانشناسی جدید در دو دیدگاه کلی در مورد هوش وجود دارد : یکی نظریه اندیشمندانی است که در زمینه رشد کودک به مطالعه و تحقیق پرداخته اند که نمونه بارز آن در آثار پیاژه متبلور شده است و دیگری نظریه هایی است که بر اساس کمی نگری ، نوعی دیدگاه روانسنجی را در مطالعه هوش وارد کرده اند: نمونه این تلاشها در آثار بینه ، اسپیرمن ، ترستون و امثال آنها مشاهده می شود. فهرست مطالب: فصل اول: کلیات پژوهش مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش اهداف پژوهش فرضیه های پژوهش تعاریف عملیاتی فصل دوم: پیشینه پژوهش مبانی نظری تعریف هوش نظریه های هوش انواع هوش ماهیت هوش نقش وراثت و محیط در هوش هوش عاطفی تفاوت IQ با هوش عاطفی تاریخچه هوش عاطفی هوش عاطفی : واقعیت یا خیال هوش عاطفی و زندگی عادی روش های صحیح اجرای برنامه آموزش هوش عاطفی عوامل موثر بر تواناییهای هوشی به خصوص هوش عاطفی تعریف پیشرفت تحصیلی تاثیر خانواده در پیشرفت تحصیلی انگیزش و پیشرفت تحصیلی انگیزه پیشرفت یا موفقیت هدف های تعلیم و تربیت و ارتباط آن با راهنمایی تحصیلی عوامل موثر در پیشرفت و راهنمای تحصیلی حالات مختلف مرتبط با عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی پیشرفت تحصیلی…

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش عاطفی دانش آموزان دبیرستانی با پیشرفت تحصیلی آنها

در روانشناسی جدید دو دیدگاه کلی در مورد هوش وجود دارد: یکی نظریه اندیشمندانی است که در زمینه رشد کودک به مطالعه و تحقیق پرداخته اند که نمونه بارز آن در آثار پیاژه متبلور شده است و دیگری نظریه هایی است که بر اساس کمی نگری، نوعی دیدگاه روانسنجی را در مطالعه هوش وارد کرده اند: نمونه این تلاشها در آثار بینه، اسپیرمن، ترستون و امثال آنها مشاهده می شود. گرایش به اندازه گیری تواناییهای انسان در قرن نوزدهم با مطالعات فرانسین گالتون بوجود آمد. تلاشهای گالتون در جمع آوری اطلاعات در مورد هوش به منظور انجام مطالعات منظم در این زمینه تا حد زیادی در تکوین و گسترش رهیافت روانسنجی موثر بوده است. او نتایج مطالعاتش را در کتاب نبوع ارثی تنظیم کرده است. گالتون هوش افراد برجسته زمان خود را بررسی کرد و نتایج کارش را بر این واقعیت قرار داد که وجود افراد نابغه در طول نسلها در خانواده ها تداوم می یابد. او معتقد بود جامعه انگلستان زمان گالتون بر مبنای امتیازات ارثی است و این موضوعی بود که او در ابتدا به آن توجه نکرد. در نتیجه والدینی که عوامل ژنتیکی مناسبی را به فرزندانشان منتقل می کردند، احتمالاً امکانات محیطی مناسبی هم برای آنها…