پرسشنامه پذیرش فناوری دیویس
پرسشنامه / آوریل 1, 2016

تعداد گویه ها: ۳۳ هدف: ارزیابی پذیرش فناوری زیر مقیاس ها: عوامل فردی – عوامل اجتماعی – عوامل سازمانی – ویژگی های نوآوری – درک مفید بودن کاربرد – درک آسانی کاربرد – نگرش نسبت به فناوری – تمایل به کاربرد – استفاده از فناوری سازندگان پرسشنامه: دیویس معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۶ تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.