مقیاس انتظارات در مورد پیامد مصرف الکل (AOES)
پرسشنامه / سپتامبر 15, 2015

تعداد گویه ها: ۳۴ هدف: سنجش انتظارات در مورد پیامد مصرف الکل زیر مقیاس ها: انتظارات مثبت (تسهیل اجتماعی – لذت – رابطه جنسی – کاهش تنش) – انتظارات منفی (اجتماعی – هیجانی – جسمی – عملکرد شناختی) نمره گذاری: دارد روایی: دارد پایایی: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.