پرسشنامه تجدیدنظر شده هدف پیشرفت الویت و مک گریگور (AGQ-R)
پرسشنامه / ژانویه 25, 2016

تعداد گویه ها: ۱۲ هدف: سنجش هدف پیشرفت و ابعاد آن زیر مقیاس ها: تسلط / گرایش – تسلط / اجتناب – عملکرد / گرایش – عملکرد / اجتناب سازندگان پرسشنامه: الویت و مک گریگور معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۱ تعداد صفحات: ۹ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پروپوزال عزت نفس و انگیزه پیشرفت در دانشجویان

در پژوهش حاضر عزت نفس و انگیزه ی پیشرفت در دانشجویان مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. انگیزه به عنوان یک گرایش ویژه یا گرایش رفتار نسبتاً ثابت رفتاری که به موقعیت بستگی ندارد معرفی می گردد. انگیزش مهمترین شرط یادگیری است ، وقتی ما به موضوعی برانگیخته می شویم . نسبت به آن راغب تر می شویم و بهتر یاد می گیریم. فهرست مطالب مقدمه بیان مسئله ضرورت پژوهش پیشینه تحقیق دیدگاه انسان گرایانه نظریه راجرز تعریف عزت نفس مولفه های اساسی عزت نفس دیدگاه راجرز در شکل گیری شخصیت اهداف تحقیق سوالات پژوهشی روش تحقیق جامعه آماری روش تجزیه و تحلیل منابع تعداد صفحات: ۱۸ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

آزمون انگیزه پیشرفت هرمنس (TMA)
پرسشنامه / آگوست 25, 2015

تعداد گویه ها: ۲۹ هدف: سنجش میزان انگیزش پیشرفت تحصیلی نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۷۰ تعداد صفحات: ۱۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود. همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات پیشرفت تحصیلی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید. پیشینه و ادبیات پیشرفت تحصیلی

آزمون انگیزه پیشرفت باهارگاوا (ACMT)
پرسشنامه / آگوست 25, 2015

تعداد گویه ها: ۵۰ هدف: اندازه گیری نمره نیاز به پیشرفت اشخاص مختلف سازندگان پرسشنامه: باهارگاوا معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۴ تعداد صفحات: ۱۸ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.