مقاله بررسی میزان موفقیت دوره های بلند مدت ضمن خدمت در افزایش کارایی معلمان

همه ما از اهمیت سرمایه گذاری سازمان های معتبر برای بهسازی و آموزش نیروهای انسانی خبر داریم. حتی در چند سال گذشته اطلاع یافته ایم که در برخی از کشورها، برای مدارک تحصیلی فرهیختگان دانشگاهی، تاریخ مصرف تعیین می کنند. فهرست مطالب مقدمه بیان مسأله اهداف اجرای طرح هدف کلی تحقیق اهداف جزئی تحقیق فرضیات تحقیق جامعه مورد بررسی شیوه نمونه گیری و حجم نمونه ابزار و روش جمع آوری اطلاعات روش تجزیه و تحلیل آماری نتایج و یافته ها و پیشنهادات نتایج کلی الف) نتایج توصیفی ب) نتایج و یافته های تحقیق از آزمون فرضیات تحقیق محدودیتهای تحقیق پیشنهادات برای مسئولین پیشنهادات برای انجام پروژه های تحقیقاتی در آینده منابع تعداد صفحات: ۲۲   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه کارایی معلمان
پرسشنامه / سپتامبر 12, 2015

تعداد گویه ها: ۲۰ هدف: ارزیابی کارایی معلمان معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات:  ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه کارایی سازمانی پین پریانگ و سینگ سای
پرسشنامه / سپتامبر 12, 2015

تعداد گویه ها: ۲۱ هدف: سنجش کارایی سازمان و ابعاد آن زیر مقیاس ها: استراتژی سازمانی – ساختار سازمانی – ساختار مدیریت و رهبری – توسعه و برنامه ریزی کار کارکنان – انگیزش تعهد کارکنان – مهارت های کارکنان – اهداف فرعی سازندگان پرسشنامه: پین پریانگ و سینگ سای معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۱۲ تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه کارایی پرسنل
پرسشنامه / سپتامبر 12, 2015

تعداد گویه ها: ۲۰ هدف: ارزیابی کارایی کارکنان در سازمان ها معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پروژه بررسی کارایی معلمان تربیت بدنی از دیدگاه دانش آموزان مدارس دولتی
رشته تربیت بدنی , پروژه / سپتامبر 8, 2015

سازمان آموزش و پرورش ، کارکنان فراوانی را با دانش و مهارت های گوناگون به خدمت می گیرد که معلمان یکی از سرمایه های انسانی این سازمان می باشند. از جمله این معلمان که نقش مهمی در پرورش دانش آموزان ایفا می کند معلمان تربیت بدنی است . معلمان تربیت بدنی نیز مثل سایر کارکنان آموزش و پرورش ، افرادی با نیازها ، آرزوها ، منشها ، تحصیلات و تجربیات و شخصیت های متفاوت می باشند . این افراد نه تنها درجهت برآورده کردن نیازهای مدرسه و سازمان آموزش و پرورش حرکت می کنند بلکه از طرفی دیگر در جهت تامین نیاز های خود نیز تلاش می کنند و در این راستا باید محیط کار را برای آنها به صورت محیطی رغبت انگیز درآید تا آنان با آرامش خاطر به وظیفه اصلی خود که همان تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان است به نحو احسن بپردازند. فهرست مطالب مقدمه بیان مساله اهمیت و ضرورت تحقیق اهداف تحقیق واژه ها و اصطلاحات کلیدی مبانی نظری تحقیق کارایی مفهوم کارایی در نظریات دانشمندان تعاریف کارایی کارایی در موسسات آموزشی ویژگیهای چهارگانه کارایی راههای افزایش کارایی چشم اندازی از وضعیت جهانی تربیت بدنی در مدارس استانداردهای درس تربیت بدنی در دوره متوسطه تحصیلی…

پایان نامه بررسی رابطه بین بودجه ریزی عملیاتی و کارایی و اثربخشی سازمان

این تحقیق با هدف بررسی وضعیت بودجه ریزی عملیاتی در اداره آموزش و پرورش و رابطه آن با عملکرد و کارایی اداره انجام گرفته است. این تحقیق به روش پیمایش با جامعه آماری و نمونه آماری ۲۱ نفر از کارکنان اداره آموزش و پرورش انجام گرفته است. در این تحقیق بودجه ریزی عملیاتی عبارت است از یک برنامه سالانه به همراه بودجه سالانه که رابطه میان میزان وجوه تخصیص یافته به هر برنامه با نتایج به دست آمده از اجرای آن برنامه را نشان می دهد. بودجه ریزی عملیاتی در بخش های دولتی، نیازمند تعیین دقیق بهای تمام شده خدمات ارائه شده توسط دستگاههای اجرایی دولتی اعم از وزارت خانه ها، سازمان ها، ادارات و شرکت های دولتی است. بودجه ریزی عملیاتی با ارائه اطلاعات بهتر درباره نتایج هر برنامه و مجموعه برنامه هایی که برای نیل به اهداف مشترکی به کار می روند، توانایی تصمیم گیران را در ارزیابی درخواست های بودجه ای دستگاههای اجرایی افزایش می دهد. داده های تحقیق به وسیله پرسشنامه جمع آوری و به وسیله نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد. نتایج توصیفی این تحقیق نشان داد که فرایند بودجه ریزی عملیاتی در اداره آموزش و پرورش در سطح متوسط به بالا قرار داشته…

پایان نامه بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران مدارس و کارایی معلمان پرورشی

مدیریت در هرسازمانی عامل هماهنگ کننده و بارور کننده امکانات مادی و انسانی در جهت تحقق اهداف سازمانی است. تحقیق حاضر به بدنبال بررسی ارتباط بین سبک رهبری مدیران مدارس با کارایی معلمان پرورشی در مدارس متوسطه بود. بدین منظور ۵۸ نفراز معلمان پرورشی زن و مرد و ۳۸۴ نفر از دانش آموزان دختر و پسر جامعه مورد مطالعه به عنوان نمونه در این تحقیق شرکت کردند. ابزار اندازه گیری مورد استفاده در این تحقیق ، دو پرسشنامه استاندارد سبک رهبری مدیران و کارایی معلمان پرورشی از دیدگاه دانش آموزان بود که دارای روایی و پایایی بالایی است. تجزیه و تحلیل داده های تحقیق هم با استفاده از آزمون های خی دو و t مستقل انجام شده است ( ۰٫۰۵ =α ) . یافته های حاصل از نتایج تحقیق نیز به شرح ذیل می باشد: ۱- بین سبک رهبری مدیران مدارس با کارایی معلمان پرورشی رابطه مثبت و معنی دار آماری وجود دارد. ۲- بین سبک رهبری مدیران مدارس زن با کارایی معلمان پرورشی زن رابطه مثبت و معنی دار آماری وجود دارد. ۳- بین سبک رهبری مدیران مدارس مرد با کارایی معلمان پرورشی مرد رابطه مثبت و معنی دار آماری وجود دارد. ۴- بین سبک رهبری مدیران زن و…

پایان نامه مطالعه کارآیی درونی مدارس راهنمایی تحصیلی غیر انتفاعی و مقایسه آن با مدارس دولتی

این پژوهش جهت ارزیابی و مقایسه شاخصهای کارایی درونی مدارس راهنمایی تحصیلی غیر انتفاعی و دولتی انجام گرفت. به همین منظور به ترتیب از بین ۵۶۵ نفر دانش آموز مدارس راهنمایی تحصیلی غیر انتفاعی و ۱۳۹ نفر دانش آموز مدارس راهنمایی تحصیلی دولتی، با روش نمونه گیری تصادفی با استفاده از جدول «اچ. اس. بولا» به ترتیب تعداد ۳۲۰ و ۳۵۴ نفر دانش آموز انتخاب شد. دانش آموزان، ورودی به اول سال تحصیلی ۷۷-۱۳۷۶ بودند که تا پایان سال تحصیلی ۸۳-۱۳۸۲ از دوره راهنمایی تحصیلی خارج شده بودند. داده های مورد نیاز با استفاده از فرمهای کوهورت دانش آموزی از دفاتر آمار و امتحانات مدارس و نیز اطلاعات آماری مربوط به نرخ های جریان دانش آموزی جمع آوری گردید. با توجه به اینکه ابزار پژوهش جهت ثبت اطلاعات گذشته از اسناد و مدارک به کار گرفته و هیچ سازه روانشناختی و یا جامعه شناختی از طریق آنها اندازه گیری نگردیده است لذا محاسبه پایایی و روایی ضرورت ندارد. داده های پس از جمع آوری عمدتاً با استفاده از آمار توصیفی، گزارش و با استفاده از آزمون t و خی دو تحلیل استنباطی شد. اهم نتایج پژوهش عبارتند از: نرخ ارتقای دانش آموزان پایه اول در مدارس غیر انتفاعی بیشتر از…