پرسشنامه کانرز والدین
پرسشنامه / سپتامبر 15, 2015

تعداد گویه ها: ۲۶ هدف: ارزیابی تشخیص کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه کانرز معلم
پرسشنامه / سپتامبر 12, 2015

تعداد گویه ها: ۳۸ هدف: بررسی نشانه های اختلال نقص توجه / بیش فعالی در کودکان زیر مقیاس ها: رفتار کودک در کلاس – مشارکت و همکاری گروهی – نگرشی به طرف مراجع قدرت نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.