مستند اقدام پژوهی بررسی علل اضطراب پای تخته ی تعدادی از دانش آموزان چهارم ابتدایی
مستندات اقدام پژوهی / آگوست 25, 2016

در تعریف اضطراب در ابتدا باید اضطراب طبیعی را از اضطراب غیرطبیعی و بیمارگونه افتراق داد. آنچه مسلم است درجاتی از اضطراب و استرس می‌تواند مثبت باشد و احساس تهییج و به دست آوردن یک فرصت را به فرد دست دهد. مثل استرسی که باعث می‌شود یک ورزشکار در موقعیت مسابقه بهتر از تمرین عمل کند، یا فردی در شغل جدید خود با انرژی و عملکرد بهتری کار کند. و یا یک دانش‌آموز در زمان امتحان دچار تهییج و اضطرابی می‌شود که تمرکز او را روی مطالعه افزایش داده و باعث می‌شود برنامه خود را منظم‌تر نماید و زمان خود را مدیریت بیشتری کند، در نهایت این اضطراب منجر به افزایش عملکرد فرد می‌شود. پس درجاتی از اضطراب لازم بوده و باعث بهبودی عملکرد ما می‌شود. این نوع اضطراب را تکلیف محور می‌گوییم. ولی زمانی که استرس و اضطراب منفی می‌شود، ما احساس می‌کنیم اوضاع از کنترل ما خارج است، تحت فشار هستیم و تمرکز خود را از دست داده‌ایم. اضطراب فوق منجر به ارزیابی شناختی منفی، عدم تمرکز حواس، واکنش‌های فیزیولوژیک نامطلوب و افت عملکرد شخص می‌گردد. فهرست مطالب توصیف وضعیت موجود گردآوری اطلاعات (شواهد۱) خلاصه یافته های اولیه تعریف و علل اضطراب اضطراب دو بعد دارد ۱٫ بعد…

پروژه بررسی عوامل موثر بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان در دوره ی ابتدایی

اضطراب به منزله بخشی از زندگی هر انسان، در همه جوامع ، به عنوان یک پاسخ مناسب و سازگار تلقی می گردد. فقدان اضطراب یا اضطراب بیمار گونه ممکن است ما را با مشکلات و خطرات زیادی مواجه سازد. اضطراب در حد متعادلی و سازنده ها را وا می دارد که برای انجام امور خود به موقع و مناسب تلاش کرده بدین ترتیب زندگی خود را بادوام تر سازیم. بندرت اتفاق می افتد که درخلاق فرایند نوجوانی بحرانهای اضطرابهای مشاهده نگردند،گاهی این اضطراب به طور ناگهانی و زمانی به صورت تدریجی ظاهر می شود. گاهی فراگیر است و زمانی بالعکس بر خلال چند ساعت پایان می پذیرد. بنابراین، اضطراب به منزله بخشی از زندگی کودکان و نوجوانان، یکی از مولفه های ساختار شخصیت آنها را تشکیل می دهد و از این زاویه است که پاره ای از اضطراب های دوران کودکی و نوجوانی را می توان بهنجار تلقی کرد و تاثیر مثبت آنها را بر فرایندها تحول پذیرفت. چون این فرصت را برای افراد فراهم می آورد که مکانیزم های سازشی خود را در جهت مواجه ها منابع استرس زا و اضطراب آور گسترش دهند. بالعکس، اضطراب مرضی نیز وجود دارد که به منزله منبع شکست و سازش ها یافتگی…

پایان نامه بررسی اثر بخشی روش درمانی شناختی – رفتاری و آموزش راهبردهای مطالعه بر کاهش علائم اضطراب دانش آموزان

اضطراب یکی از شایع ترین مشکلات عاطفی انسان امروز است که آن چنان درتارو پود زندگی وی ریشه دوانیده که به جرات می توان گفت زمینه ساز بسیاری از بیماری های جسمی،کسالت های روحی،آشفتگی های رفتاری و واکنش های نامناسب اوست. دردوران کودکی ترس و اضطراب، جزء لاینفک زندگی است وبه روشنی بیانگر رشد طبیعی می باشد.درحالی که اضطراب و ترس عمده در سال های اولیه زندگی رایج است ؛ اما، اضطراب از مدرسه، به ویژه اضطراب امتحان در دوران دبستان و بعد از آن رخ می دهد. اضطراب امتحان هنگامی پیش می آید که فرد نسبت به کارآمدی عملکرد، توانایی استعداد خود در شرایط امتحان و یا در موقعیت هایی که در آن ها مورد ارزشیابی قرار می گیرد دچار نگرانی،تشویش و تردید می شود.در چنین مواردی ممکن است ضربان قلب فرد تند تند بزند، دست ها بلرزد، عرق کند، احساس گیجی نماید. فهرست مطالب: فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه بیان مساله تحقیق اهمیت وضرورت تحقیق اهداف تحقیق اهداف کلی سوالات یا فرضیه‌های تخصصی تعاریف مفهومی وعملیاتی متغیرها فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق اضطراب انواع اضطراب نظریه های اضطراب دیدگاه روان تحلیل گری دیدگاه رفتارگرایان دیدگاه شناختی دیدگاه انسان گرایی و پدیدار شناختی اضطراب مدرسه اضطراب امتحان تعریف…

پایان نامه بررسی میزان تاثیر اضطراب بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع تحصیلی متوسطه

اضطراب از عوامل روانی است که تغییرات فیزیولوژیکی در انسان ایجاد کرده و موجب کاهش عملکرد فردی می شود ، با توجه به اینکه در محیط مدرسه دانش آموزان همواره با انواع رویدادهای جدید و تنش زا از جمله امتحان و موقعیت های تجربه نشده و فشار زا روبرو می شوند می توانند بیشتر در معرض اضطراب قرار گیرند و در نتیجه از عملکرد تحصیلی ضعیف تری برخودار شوند از اینرو این عامل می تواند پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را کمتر کرده و در سرعت رشد تحصیلی آنها خلل ایجاد کند. نظر به موضوع مطرح شده ، این پژوهش با هدف بررسی میزان تاثیر اضطراب بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع تحصیلی متوسطه صورت گرفت که روش تحقیق آن توصیفی و از نوع پیمایش همبستگی است. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه اضطراب STAI-Y ، پرسشنامه اضطراب مقیاس اسپیلبرگر که شامل ۴۰ سوال بود استفاده گردید؛ که شامل سوالاتی در مورد ویژگی های عمومی آزمودنیها : جنسیت ؛ سن ؛ پایه تحصیلی و سوالات مربوط به اضطراب بود. جامعه آماری تحقیق را دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه مدارس تشکیل دادند که از طریق نمونه گیری در دسترس پرسشنامه ها در بین دانش آموزان دو پایه دوم و…