مستند اقدام پژوهی چگونه توانستم با استفاده از روش تدریس نوین در کلاس چندپایه در پیشرفت تحصیلی و سواد خواندن و نوشتن دانش آموزان موفق عمل نمایم؟
مستندات اقدام پژوهی / سپتامبر 21, 2015

مدت پنج سال است که در کلاسهای چندپایه تدریس می کنم، تدریس در کلاس چندپایه همیشه برایم مشکل ساز بوده، کمبود وقت، بازده کم، از تلاش بیشتر و گاهی ضعیف بودن یکی از پایه ها کارم را سخت می کرد. با این همه تلاش نتیجه مطلوب را بدست نمی آوردم. امسال هم در دبستان مشغول به تدریس شدم. مدرسه دارای ۳ دانش آموز در پایه های اول، دوم و چهارم بود. پایه های دوم و چهارم از لحاظ وضعیت آموزشی در سطح خیلی ضعیفی قرار داشتند و من با یک سری اقدامات و استفاده از انواع روشهای تدریس نوین توانستم وضعیت آموزشی دانش آموزان را بهبود ببخشم. روشهایی که در این اقدام آنها را انجام داده ام اکثراً به دلیل توسل به شیوه سنتی به باد فراموشی سپرده شده است و یا استفاده از این روشها در میان روشهای متداول تدریس کم رنگ است. من با استفاده از این روشها تحولی نوین در جهت پیشرفت در کلاس چندپایه ایجاد کردم که برایم دری را گشود که در سالهای آتی می توانم بدون دغدغه در کلاسهای چندپایه تدریس نمایم. فهرست مطالب چکیده مقدمه تعریف و طرح مسأله توصیف وضع موجود گردآوری اطلاعات (شواهد ۱) انتخاب راه حل جدید اجرای طرح جدید…

مستندسازی تجربیات شغلی آموزگار و مدیر آموزگار برای اخذ رتبه عالی (۴)
مستندات تجربیات شغلی / سپتامبر 19, 2015

آمار نشان می دهد که نظام آموزش و پرورش ایران حدود یک میلیون دانش آموز در کلاس های درس پایه به تحصیل می پردازند. دانش آموزان کلاس های درس چندپایه را دانش آموزان روستایی یا دانش آموزان حومه شهرهای کوچک و دورافتاده تشکیل می دهند. آموزگاران کلاس های درس چندپایه نیز بیشتر از مناطق روستایی برخاسته اند. که عمدتاً دارای مدرک تحصیلی دیپلم هستند و کمترین آموزش ها را دیده اند و از اموزش های پایه ی معلمی بی بهره اند. دلیل اصلی تشکیل کلاس های چندپایه به حد نصاب نرسیدن تعداد دانش آموزان در یک پایه ی تحصیلی است. معمولاً حد نصاب تعداد دانش آموزان برای رسمیت یافتن کلاس های درسی را در هر پایه نظام آموزشی تعیین و ابلاغ می کند. با روند رو به افزایش مهاجرت از روستاها به شهرها زمینه ی تشکیل کلاس های چندپایه فراهم می آید. دیدگاههای مختلفی نسبت به کلاس های درس چندپایه وجود دارد: برخی این کلاس ها را جزو معضلات نظام آموزشی می دانند که باید از میان برداشته شود و بعضی دیگر وجود این کلاس ها را به مثابه فرصتی برای یک عمل آموزش و پرورش پرورش بهینه به شمار می آورند. تحقیقات نشان می دهد که میان دانش آموزان…

مستندسازی تجربیات شغلی آموزگاران در کلاس های چندپایه برای اخذ رتبه عالی
مستندات تجربیات شغلی / سپتامبر 19, 2015

بحث و بررسی درباره روشهای تدریس درس و مدیریت کلاس درس در دوره ابتدایی به ویژه کلاسهای چندپایه یکی از مباحث اساسی و کلیدی است که نظر متخصصان برنامه ریزی درسی و روانشناسی تربیتی را به خود اختصاص داده است و به دلیل اهمیت فرآیند تدریس و یاددهی – یادگیری است. برپایه آمارهای نظام آموزش و پرورش ایران حدود یک میلیون دانش آموز در کلاس های درس چندپایه به تحصیل می پردازند. این تعداد از دانش آموز را در حدود چهل و هشت هزار کلاس درس تربیت می کنند. دانش آموزان کلاسهای درس چندپایه را دانش آموزان روستایی یا دانش آموزان حومه شهرهای کوچک و دور افتاده تشکیل می دهند. آموزگاران کلاسهای درس چندپایه نیز بیشتر از مناطق روستایی برخاسته اند، آنان عمدتاً دارای مدارک تحصیلی دیپلم متوسط و در مواردی هم فوق دیپلم و دیپلم هستند، آموزگاران یا معلمان کلاسهای درس چندپایه کمترین آموزشها را دیده اند و از آموزشهای پایه ی معلمی بی بهره اند. در کنار این، در ساختار نظام آموزش و پرورش نیز برنامه ریزی خاصی برای توجه به کلاسهای درس چندپایه صورت نگرفته است؛ می توان گفت آنچه از بررسی ساختار نظام آموزشی بر می آید گویی وجود کلاسهای درس چندپایه به فراموشی سپرده شده…

مستند صد صحفه ای آموزگار کلاس ابتدایی
مستندات تجربیات شغلی / سپتامبر 19, 2015

مقدمه: ارائه توضیح کلی درخصوص حوزه فعالیت کارمند: حوزه فعالیت: آموزگار کلاس های چندپایه در روستا ۱ ارزشیابی عمومی: – نقاط قوت در زمینه وظایف و مسئولیت های شغلی: مدیریت و سازماندهی یک کلاس چندپایه الف) براساس واقعیت ها تصمیم گرفتن (مشکلات عدیده کلاس های چندپایه) ب) مثبت اندیشی در این کلاس ها به لحاظ سختی فوق العاده آن ج) هرگز از یادگیری غافل نشدن و هر روز بیش از دیروز د) برقراری ارتباط موثر با تنوع پایه ی دانش آموزان – نقاط ضعف درزمینه وظایف ومسئولیت های شغلی : الف) مشکلات کلاس های چندپایه تمام نشدنی هستند. ب) کمبود وقت به لحاظ تعداد دانش آموزان و چندپایه بودن آنها ج) گاهی نمی توان با تفاوت های فردی دانش آموزان ساخت. د) محرومیت روستاها و کلاس ها چندپایه و … . ۲ اقدامات خاصی که درطول خدمت صورت گرفته و به نتیجه رسیده است. اقدامات یکی و دو تا نبودند اما مهم ترین آنها ساختن با دانش آموزان با ویژگی ها و تفاوت های فردی گوناگون واقعا سخت بوده است اما وقتی در روند تدریس کلاس های چندپایه به وضوح می بینی آنها درس را فهمیده اند بزرگترین لذت زندگی به یک آموزگار دست می دهد. ۳ بیان نکات ویژه…

پروپوزال بررسی مطالعه روش های تدریس در کلاسهای درس چندپایه و ارایه الگوی مناسب

تعلیم و تربیت مجموعه اعمالی است که براساس آن شرایط مساعد برای رشد و شکوفایی استعدادهای آدمی فراهم می گردد و روش های تعلیم و تربیت نیز براساس هر فرهنگ و اقوام مختلف متغیر است اما روش هایی وجود دارند که اسباب تعلیم و تربیت را خودتر به مقصد نهایی می رسانند(ملکی، ۱۳۸۲). یونسکو برای تحقق آموزش و پرورش جهان ۶ اصل زیر را مطرح کرده است: ۱) آموزش یا حق اساسی انسانی، و یک ارزش جهانی است و باید در طول زندگی در دسترس تک تک افراد قرار گیرد. ۲) آموزش و پرورش رسمی و غیر رسمی هر دو به عنوان وسیله پرورش خلاقیت، پیشرفت و انتشار دانش قرار گیرد. ۳) اهداف سه گانه برابری فرصت های آموزشی، تناسب محتوای آموزشی با نیازهای جامعه، ارتقای کیفیت آن مبنای اتخاذ تصمیمات، برنامه ریزی ها و اقدامات گردد. ۴) بازسازی و اصلاح آموزش و پرورش باید براساس درک اساسی از اقدامات موفقیت آمیز و بر مبنای زمینه ها و نیازهای محلی استوار باشد. ۵) علیرغم تفاوت نگرشها و روشهای توسعه آموزشی، ارزشهای پایه بین المللی و سازمان ملل متحد باید مورد توجه قرار گیرد. ۶) آموزش و پرورش مسئول مسئول کل جامعه است همه افراد علاقمند باید مد نظر باشند (ذبیحی…