پرسشنامه کنترل خشم
پرسشنامه / ژانویه 14, 2016

تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: ارزیابی کنترل خشم و سختگیری فرد نسبت به زندگی روزانه زیر مقیاس ها: حساس، منطقی و رقابت پذیر بودن نسبت به مسایل بی اهمیت – اعمال و رفتاری بسیار افراطی – قربانی کردن اشیاء و یا دیگر افراد معرفی آزمون: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه کنترل خشم
پرسشنامه / سپتامبر 12, 2015

تعداد گویه ها: ۲۵ هدف: ارزیابی کنترل خشم در موقعیت های تنش زا زیر مقیاس ها: احساس خشم – خشم در روابط شخصی – خشم در موقعیت های اجتماعی نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۹ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه خشم صفت – حالت اسپیلبرگر (STAXI-2)
پرسشنامه / سپتامبر 1, 2015

تعداد گویه ها: ۵۷ هدف: سنجش خشم صفت و حالت و بروز و کنترل خشم زیر مقیاس ها: خشم حالت (احساس خشمگینانه – تمایل به بروز کلامی خشم – تمایل به بروز فیزیکی خشم) – خشم صفت (خلق و خوی خشمگینانه – واکنش خشمگینانه) – بروز و کنترل خشم (بروز خشم بیرونی – بروز خشم درونی – کنترل خشم بیرونی – کنترل خشم درونی) نمره گذاری: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) منبع: دارد تعداد صفحات: ۲۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.