پرسشنامه کنترل فکر ولز و دیویس (TCQ)
پرسشنامه / سپتامبر 12, 2015

تعداد گویه ها: ۳۰ هدف: سنجش ۵ راهبرد فراشناختی به منظور کنترل افکار مزاحم و ناراحت کننده زیر مقیاس ها: حواس پرتی – نگرانی – کنترل اجتماعی – خودتنبیهی – ارزیابی مجدد نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد سال انتشار: ۱۹۹۴ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.